2000

לרכישת האלבום

רשימת השירים:

הנה הארץ השלמה
אני בדרכי למוסד הסגור
לונדון
הבטחה
מה קטנות עינייך
אין מקום לשניים על עמוד חשמל
צופיה היתה ילדה
שיר הפלגה עליז
לא הצלחתי בחוץ לארץ
פעם במאי חיבקתי נערה
התעמלות בוקר